Outdoorverhuur

De terreinreservatie gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen. Je hebt je lidnummer en je wachtwoord nodig om in te loggen. Geef steeds de namen van alle spelers in en gebruik enkel de namen van spelers die effectief meespelen. Wil je toch eens een gastspeler meebrengen dan kan dit aan € 5 ( slechts 3x en vooraf te betalen aan de bar).

voor onze leden :https://www.tennisvlaanderen.be/home?p_p_state=maximized&_58_struts_action=%2Flogin%2Flogin&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0


Bij afloop van elke speelbeurt is het verplicht het terrein te vegen met de sleepnetten die daarvoor door de club ter beschikking worden gesteld. Volg hierbij onderstaande instructies:velden vegen