Lidgeld 2024

TENNIS

COMBI TENNIS & PADEL

JEUGD

< 8 jaar

€ 40

€ 110


8 - 13 jaar

€ 60

€ 130


14 - 17 jaar

€ 85

€ 175

STUDENT

18 - 24 jaar

€ 95

€ 185

VOLWASSENEN

vanaf 25 jaar

€ 145

€ 305

GEZINSABONNEMENT*


€ 300

€ 690

* Leden wonend op hetzelfde adres.

Terreinreservatie


Outdoor


De reservatie van een outdoorterrein in het zomerseizoen (april-oktober) gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen. Als lid kan je maximaal 7 dagen op voorhand een outdoorterrein reserveren. Tijdens de daluren kan je maximaal 5 gelijktijdige reservaties hebben lopen, tijdens de piekuren is dit beperkt tot 1 reservatie. Van zodra je vorige reservatie is afgelopen, kan je wel meteen opnieuw reserveren.

Niet-leden betalen €20/uur/terrein.


Indoor


Met een vaste reservatie kan je tijdens het ganse winterseizoen (september-april) op een vaste dag en uur gebruikmaken van een indoorterrein. Je betaalt een vast bedrag voor het gebruik gedurende het gans winterseizoen. Als de terreinen om een of andere reden niet beschikbaar zijn (bv. omwille van een tornooi), dan wordt dit in de huurprijs verrekend.
De spelers van het vorige jaar krijgen telkens eerst de kans om hun vaste reservatie te verlengen. Aangezien de meeste spelers dit deden, zijn er tijdens het winterseizoen 23-24 op weekavonden niet veel uren meer vrij (enkel op vrijdagavond). Op zaterdag, zondag en overdag zijn er nog wel wat vrije uren beschikbaar.

Winterabonnement

Een winterabonnement kost € 195 en laat je toe om op de vrije uren zo vaak te komen tennissen als je wil.

Losse reservaties

Als je geen vast uur of winterabonnement hebt, kan je een terrein reserveren via losse verhuur. De betaling van een losse verhuur verloopt via je saldo: je stort een bedrag en dan kan je reserveren via TennisVlaanderen. Een losse reservatie geeft je het recht om op een bepaalde dag en uur eenmalig een terrein te gebruiken. Als lid betaal € 16/uur/terrein. Niet-leden betalen € 24/uur/terrein. Hou er rekening meer dat elke speler zijn/haar deel van de reservatie betaalt, dit gaat automatisch van zijn/haar saldo af. Als een partner onvoldoende saldo heeft om de reservatie te betalen, zal hij/zij eerst zijn/haar saldo moeten opladen.